Discy Latest Pitanja

Preduzeće smo koje nije registrovano striktno za prodau nekretnina i stanova. Kupili smo novosagrađeni stan za što smo dobili fakturu sa obračunatim PDV-om. Preduzeće ovaj stan namjerava prodati fizičkom licu.Kakav je u ovom slučaju tretman ulaznog poreza po fakturi za ...

Firma je bila angažovana na izgradnji stambenog objekta kao kooperant. Sa investitorom je ugovoreno plaćanje na način da nam 70% od ukupnog iznosa (sa PDV-om) investitor plati u novcu, a da se razlika (30% od ukupnog iznosa sa PDV-om) kompenzira ...

Da li posebnu PDV shemu pri prometu rabljenih stvari primjenjuju isključivo pravna lica registrovanaza trgovinu rabljenim stvarima? Naime, da li pravno lice koje nije registrovano za trgovinu rabljenim stvarima može nabaviti od drugih preprodavaca korišteno putničko vozilo (na fakturi je ...

1.Da li se PDV na manjak trgovačke robe za koji je odgovorno fizičko lice (radnik) plaća na nabavnu cijenu ili prodajnu cijenu ?2.Da li je na skladište ograničen unos viška trgovačke robe koji je utvrđen po popisu?3.Da li se mogu ...