Da li posebnu PDV shemu pri prometu rabljenih stvari primjenjuju isključivo pravna lica registrovana
za trgovinu rabljenim stvarima? Naime, da li pravno lice koje nije registrovano za trgovinu rabljenim stvarima može nabaviti od drugih preprodavaca korišteno putničko vozilo (na fakturi je navedeno oslobađanje po čl. 47., 48., i 49. Zakona o PDV-u) i preprodati ga po istoj cijeni uz oslobađanje po istim članovima Zakona o PDV-u? Korišteno putničko vozilo evidentira se u sklopu zaliha kao roba (jer je namijenjeno prodaji, a ne kao putnički automobil za vlastite potrebe). Konkretno, nabavka korištenih putničkih vozila se vrši od autosalona u BiH (trgovac registrovan za preprodaju i obveznik indirektnih poreza), a namjena je dalja prodaja ?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.