Discy Latest Pitanja

  • 0

Moraju li trgovačke radnje (djelatnost srodna obrtu) voditi knjigu prometa (obrazac KP‐1042), s obzirom da u skladu propisima o trgovačkoj djelatnosti imaju obvezu istodobno voditi i trgovačku knjigu koja osigurava gotovo identične (čak i šire) podatke, između ostalog i o ...

  • 0

Poduzeće je do sada imalo praksu da prigodno nagradi svoje zaposlenike u vidu novčanih nagrada povodom određenih praznika. Je li u sustavu poreza na dohodak predviđena takva mogućnost u smislu neoporezivih naknada i do kojeg iznosa?

  • 0

Isplatili smo 3 (tri) plaće u travnju 2009. godine. Koristili smo lični odbitak za svaku pojedinačnu isplatu tako da smo za taj mjesec koristili pravo na tri mjesečna lična odbitka. Kako popuniti GIP‐1022?Kako ispraviti iznos poreza na dohodak jer je ...

  • 0

Organizacija iz Federacije BiH ima zaposlenog poduzetnika – nerezidenta iz Brčko Distrikta. Ima li taj zaposlenik obvezu podnositi Zahtjev za izdavanje porezne kartice u Federaciji BiH? Na koji se način vrši uplata i izvještavanje o obračunanim i uplaćenim obveznim doprinosima ...

  • 0

Preduzeće je angažiralo vanjskog suradnika za povremene aktivnosti financijskog savjetovanja temeljem ugovora o djelu. Izvršitelj posla je fizička osoba koja je umirovljenik i rezident FBiH. Budući da se radi o penzioneru, da li postoji obveza obračuna obveznih doprinosa koji se ...

  • 0

Poduzeće je angažiralo internog revizora iz Republike Hrvatske – fizičku osobu (do završetka obuke našeg uposlenika). Naknada će mu biti isplaćena temeljem sklopljenog ugovora o djelu. Postoji li obveza obračunavanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i MIO? U smislu Zakona o ...

  • 0

Fizička osoba – rezident Federacije BiH zaključila je ugovor o djelu s društvom iz inozemstva. Prilikom isplate naknade isplatitelj je obračunao porez prema propisima zemlje gdje je njegovo sjedište, a preostalu naknadu je isplatio izvršitelju posla.Kako postupiti u konkretnom slučaju, ...