Firma je bila angažovana na izgradnji stambenog objekta kao kooperant. Sa investitorom je ugovoreno plaćanje na način da nam 70% od ukupnog iznosa (sa PDV-om) investitor plati u novcu, a da se razlika (30% od ukupnog iznosa sa PDV-om) kompenzira stanom. Da li se ulazni PDV na stan može odbiti
a) ukoliko ćemo isti koristiti za dalju prodaju?
b) ukoliko ćemo isti koristiti za vlastite potrebe?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.