• 0

Firma je bila angažovana na izgradnji stambenog objekta kao kooperant. Sa investitorom je ugovoreno plaćanje na način da nam 70% od ukupnog iznosa (sa PDV-om) investitor plati u novcu, a da se razlika (30% od ukupnog iznosa sa PDV-om) kompenzira stanom. Da li se ulazni PDV na stan može odbiti
a) ukoliko ćemo isti koristiti za dalju prodaju?
b) ukoliko ćemo isti koristiti za vlastite potrebe?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.