Građevinska firma iz BiH je zaključila ugovor sa firmom iz inostranstva za građevinske radove za objekte koji se nalaze van teritorija BiH. Da li trebamo obračunavati PDV i ako ne na koji član Zakona se pozivamo na fakturi?

Podijeli

You must login to add an answer.