Građevinski radovi za investitora izvršeni su u novembru, ugovom je predviđeno plaćanje tek po prijemu radova, a to je u januarau naredne godine. Kaka izdati fakturu i izvršiti obračun PDV-a?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.