Discy Latest Pitanja

Preduzeće je prilikom osnovanja kao osnovnu djelatnost obavljalo trgovinu, a objekti u kojima je obavljalo djelatnost evidentirani su po MRS-u 16. Međutim, dolazi do izmjene u obavljanju djelatnosti i sada je osnovna djelatnost preduzeća izgradnja i upravljanje nekretninama, za šta ...

U našem društvu, zbog malog obima posla i neugovorenih novih poslova, trenutno radi samo dio radnika, a plaće se ne isplaćuju redovno. Od 01. 01.2012. godine ostali radnici nikako ne rade, tj. nalaze sena privremenom prekidu rada (na “čekanju”). Ovi ...

Suvlasnik smo nekretnine sa još jednim pravnim i jednim fizičkim licem. Ista je prvobitno kupljena i klasificirana kao sredstvo namijenjeno prodaji, ali je odlučeno da se renovira i koristi u poslovne svrhe, ali ne iz osnovne djelatnosti. Izvođač radova ispostavlja ...

Fizička osoba je vlasnik d.o.o. koje se bavi hotelskom djelatnošću. Vlasnik nekretnine – hotela u gruntu je ta fizička osoba (vlasnik preduzeća). Ta fizička osoba želi tu nekretninu (hotel) unijeti u kapital poduzeća. Postoji li obveza plaćanja 5% poreza na ...

Znatan broj naknada po osnovu ugovora o djelu, autorskih ugovora i ugovora o stipendiranju, koje se odnose na 2011. godinu, do kraja te godine nam je ostao neisplaćen. Da li smo trebali napraviti obračune i sve to knjižiti 2011. godine, ...