1.Da li se PDV na manjak trgovačke robe za koji je odgovorno fizičko lice (radnik) plaća na nabavnu cijenu ili prodajnu cijenu ?
2.Da li je na skladište ograničen unos viška trgovačke robe koji je utvrđen po popisu?
3.Da li se mogu prefakturisavati usluge?

Podijeli

You must login to add an answer.