Discy Latest Pitanja

Da li obrt koji vrši preradu sirove kafe u prženu (sirova kafa kupljena od drugih dobavljača) ima obavezu uplaćivati bilo kakvu razliku akcize na istu (osim pri uvozu)? Da li je potrebno evidentiranje na propisanom obrascu (obrazac PDA, PDV prijava) ...