Discy Latest Pitanja

  • 0

Privredno društvo iz Republike Srpske je obavilo uslugu istraživanja tržišta i za izvršene usluge ispostavili račun u kojem su obračunali PDV na vrijednost izvršene usluge. Interesira nas imamo li obavezu obračunati porez po odbitku pri isplati računa za navedene usluge ...

  • 0

Molimo objašnjenje člana 41. točka 3. stav 5. Zakona o porezu na dobit („Sl. novine FBiH“, br. 97/07): ‐ . . . telekomunikacijske usluge između Federacije i druge države. Imamo li obavezu plaćanja poreza po odbitku na račune Telekoma RS koji glase ...

  • 0

Izvođač radova na stambenom objektu nema dovoljno sredstava za početak radova. Naša kompanija bi uplatila 30% od tih predviđenih radova u 2008 godini, a stanovi će biti završeni možda tek u 2009. godini. Može li se ta uplata smatrati ulaganjem u ...

  • 0

Registrirani smo za obavljanje trgovine na veliko i malo. Uposlili smo i invalidne osobe pa nas interesira trebamo li obračunavati porez na plaću invalidne osobe i imamo li neke pogodnosti za upošljavanje invalidnih osoba?

  • 0

U fazi smo ulaganja u investicije u proizvod- nu djelatnost i po tom osnovu koristimo oslobađanje od poreza na dobit. Da li se ukupan ostatak dobiti ostvaren u ovom periodu može isplatiti vlasnicima, bez plaćanja poreza?

  • 0

Osnivač d.o.o. je nerezident (državljanin Italije), a direktor je državljanin BiH. Djelatnost ovog preduzeća je posredovanje, odnosno preduzeće kupuje robu u Italiji i prodaje je u Njemačkoj, bez ulaska i izlaska robe u BiH. Kakav je tretman ovakve djelatnosti sa ...