Discy Latest Pitanja

Da li postoji obaveza obračuna minulog rada i da li se u osnovicu uzima ukupan radni staž?