Discy Latest Pitanja

1) Privredno društvo je registrovano za prevoz robe. Kada vršimo usluge prevoza, a radi se o uvozu i izvozu robe, te to onda fakturišemo privrednom društvu iz BiH, u drugim državama nam se javljaju troškovi po osnovu putarina, špedicije, carinskih ...

Privremeno uvozimo ambalažu (drvene palete) po obrascu za privremeni uvoz ambalaže (prijavom za postupak privremenog uvoza kod ulaznog graničnog carinskog ureda usmenim putem) i ponovno izvozimo (vraćamo). S obzirom na to da se radi o povratu privremeno uvezene ambalaže, a ...

Firma iz BiH je uvezla robu iz inostranstva.Špediterska firma je izvršila transport i carinski postupak, a prva firma je platila carinu i PDV, koji je evidentiran u KUF i priznat kao pretporez. Prilikom preuzimanja robe od špeditera, ustanovljeno je oštećenje, ...

Firma je kupila putnički automobil za dalju prodaju. PDV po fakturi za nabavku vozila je iskorišten kao odbitni, a prilikom prodaje PDV je zaračunat na prodajnu vrijednost koja je bila nešto niža od nabavne, tj. izlazni porez je nešto niži ...