Građevinska smo firma i sklopil smo ugovor o zajedničkom nastupu sa drugom građevinskom firmom (partnerom) i zajednički potpisali ugovor sa naručiocem posla. Naš partner će ispostavljati račune prema investitoru za ukupno izvedene radove, a mi ćemo ispostavljati račune prema partneru za svoj dio radova.
Da li ovakav poslovni odnos potpada pod posebnu shemu u građevinarstvu?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.