Discy Latest Pitanja

  • -1

Preduzeća u Brčko distriktu u svojim poslovnim knjigama nemaju evidentirano Zemljište kao osnovno materijalno sredstvo, sto je bila odluka supervizora iz 2001 godine, kako bi se navodno spriječile malverzacije prilikom procesa privatizacije, nego je receno da se to zemljište tretira ...

  • 0

Više pravnih lica osniva neprofitno udruženje koje će se baviti isključivo primanjem donacija od fizičkih lica (pretežno iz inostranstva), te njihovom isplatom isključivo fizičkim licima u zemlji. Kakav je porezni tretman ovakvih primanja i davanja donacija po propisima o PDV-u ...