Discy Latest Pitanja

Preduzeća u Brčko distriktu u svojim poslovnim knjigama nemaju evidentirano Zemljište kao osnovno materijalno sredstvo, sto je bila odluka supervizora iz 2001 godine, kako bi se navodno spriječile malverzacije prilikom procesa privatizacije, nego je receno da se to zemljište tretira ...

Firma iz BiH vrši nabavku sirovina iz inostranstva, gdje je dobavljač prethodno izvršio i uslugu njihove dorade. ino- dobavljač ispostavlja dvije zasebne fakture: jednu za sirovine, a drugu za uslugu dorade.Kakve su obaveze kupca iz BiH po osnovu važećih propisa ...

Sportski savez na teritoriji FBiH je registriran kao PDV obveznik i članovi tog saveza, tj. sudije i komesari mu mjesečno uplaćuju sudijske članarine i takse. Da li je taj savez obavezan da obračuna PDV na te uplate takse i članarina?

Prodajemo kotlove za centralno grijanje sa garancijom na period od dvije godine. Servis se ponekad odnosi samo na usluge (bez zamjene dijelova), a ponekad se ugrađuju i dijelovi. Kakav je PDV tretman servisa u obje navedene situacije i da li ...

Poduzeće iz BiH je ugovorilo kupoprodaju robe s dobavljačem iz Njemačke kupcu iz Hrvatske. Roba se fakturira direktno od dobavljača iz Njemačke ka kupcu u Hrvatskoj, a poduzeće iz BiH kupcu iz Hrvatske fakturira uslugu posredovanja u kupoprodaji (posrednička provizija). ...