fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

Odlukom o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH, broj 10/14), došlo je do sljedećih izmjena:

– Visina posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi za zahvatanje vode za navodnjavanje0,002 KM po m3 zahvaćene vode. Ova naknada se ranije nije plaćala.

–  Prestaje se plaćati posebna vodna naknada za zaštitu od poplava. Ova naknada se prije izmjene Odluke plaćala u iznosu od: 5,00 KM po 1 ha zaštitenog poljoprivrednog, šumskog zemljišta ili građevinskog zemljišta, i 0,10 KM po 1 m2 zaštićenog stambenog, poslovnog i drugog objekta.

U nastavku, izvorna Odluku o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH, broj 10/14:

Na osnovu člana 171. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH

NAKNADA

I.

U Odluci o visini posebnih vodnih naknada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/07), u tački II. u podtački 3. broj “0,00″ zamjenjuje se brojem “0,002″.

II.

Tačka VI. briše se.

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Related Posts