fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Discy Latest Articles

Kome je potrebna studija o transfernim cijenama?

Kome je potrebna studija o transfernim cijenama?

Transferne cijene su u principu cijene koje se formiraju između povezanih lica. Licem povezanim sa Vašom firmom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa Vašom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. Svaka transakcija ...

Objavljen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

Objavljen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

U „Službenim novinama FBiH“, broj 72/17 od 22.9.2017. godine, objavljen je Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. ...

Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)

Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)

U “Sl. novinama FBiH”, broj 55/17 objavljena je Odluka o objavljivanju i primjeni Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), kojom Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije BiH objavljuje: MSFI 9 Finansijski instrumenti, MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, Pojašnjenja MSFI-ja ...