Društvo je u toku 2006. godine izvršilo revalorizaciju zemljišta, na osnovu čega je povećana vrijednost zemljišta i evidentirane revalorizacione rezerve u iznosu cca 1,500.000 KM. Na dan 31. 12. 2010. godine izvršena je nova procjena vrijednosti zemljišta, koja nije značajno odstupala odranije. Molimo odgovor na sljedeća pitanja:
a) Da li društvo može i kada prenijeti stvorene revalorizacione rezerve u akumuliranu dobit i kada ih može koristiti, pošto se zemljište ne amortizuje?
b) Da li se iznos revalorizacione rezerve, prenesen u akumuliranu dobit, mora provesti kroz Porezni bilans kao kapitalna dobit u godini kada se realizuje?
c) Da li društvo može pokriti gubitak iz akumulirane dobiti koju će uvećati za realizovane revalorizacione rezerve, na osnovu odluke skupštine društva?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.