• 0

Društvo je u toku 2006. godine izvršilo revalorizaciju zemljišta, na osnovu čega je povećana vrijednost zemljišta i evidentirane revalorizacione rezerve u iznosu cca 1,500.000 KM. Na dan 31. 12. 2010. godine izvršena je nova procjena vrijednosti zemljišta, koja nije značajno odstupala odranije. Molimo odgovor na sljedeća pitanja:
a) Da li društvo može i kada prenijeti stvorene revalorizacione rezerve u akumuliranu dobit i kada ih može koristiti, pošto se zemljište ne amortizuje?
b) Da li se iznos revalorizacione rezerve, prenesen u akumuliranu dobit, mora provesti kroz Porezni bilans kao kapitalna dobit u godini kada se realizuje?
c) Da li društvo može pokriti gubitak iz akumulirane dobiti koju će uvećati za realizovane revalorizacione rezerve, na osnovu odluke skupštine društva?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.