Dva društva su na dan 31. 12. 2012. godine donijela odluku kojom se jedno društvo pripaja drugom, te da se i pripajanje vrši po stanjima utvrđenim sa datumom 31. 12. 2011. godine, s tim da se sve poslovne promjene između tog datuma i datuma upisa pripajanja u sudski registar trebaju obuhvatiti u računovodstvu društva sljednika. Upis ove statusne promjene u sudski registar izvršen je 06. 04. 2012. godine. Da li je trebalo izraditi finansijske izvještaje i porezni bilans za oba društva sa danom upisa u sudski registar (06. 04. 2012.) i predati ih u AFIP, odnosno Poreznu upravu; da li je trebalo izraditi konsolidovani bilans kao početni bilans i predati ga u AFIP i s kojim datumom je to trebalo učiniti; te na koji način izvršiti obračun amortizacije kod prethodnika na dan upisa u sudski registar?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.