• 0

Da li postoji mogućnost da se računovodstvo naših povezanih firmi širom svijeta (npr. u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i dr. zemljama) vodi u BiH?

Podijeli
  1. Teško, pošto to pitanje uređuju računovodstveni propisi tih drugih zemalja kojim je propisana obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja za sva pravna lica na teritoriji Federacije BiH, pa i za udruženja građana koja registracijom stiču status pravnog lica. S obzirom na to da za udruženja i druge neprofitne organizacije u FBiH još uvijek nije propisan novi kontni plan, ova grupa pravnih lica još uvijek svoje knjigovodstvo treba da vode po “starom” kontnom planu koji je propisao Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 10/07. Prema Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, udruženja su i obaveznici sastavljanja i podnošenja svojih godišnjih finansijskih izvještaja (godišnjih obračuna),
    s tim da, pošto još uvijek nisu propisani novi obrasci, udruženja svoj godišnji obračun treba da predaju na dosadašnjim obrascima za udruženje i druge neprofitne organizacije. Što se tiče fiskalizacije, udruženje građana se smatra obveznikom fiskalizacije i obveznikom evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja samo u slučaju da obavlja neki promet koji nije oslobođen od obaveze fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije koji je novoosnovan može početi obavljanje djelatnosti prometa robe, odnosno pružanja usluga tek nakon fisklizacije. Ukoliko udruženje to iz nekog razloga nije uradilo (a bilo je dužno ukoliko obavlja neki promet), ono po tom osnovu može biti sankcionisano. Međutim, onaj promet koji je nastao ranije ne samo da se ne mora nego se i ne može retroaktivno evidentirati preko fiskalne kase, jer se fiskalni računi mogu izdavati tek nakon provedene tzv. inicijalne fiskalizacije (tj. “instaliranja” fiskalnog uređaja) i za onaj promet koji se izvrši nakon toga.

    • 0
Ostavite odgovor

Ostavite odgovor

Pregledajte