Dana 22. 03. 2006. godine je direktoru preduzeća (d.o.o.), koji je ujedno i osnivač preduzeća, isplaćeno 14.000 KM na ime učešća u dobiti, ali prethodno nije stvorena obaveza po tom osnovu, nego je isplata izvršena iz blagajne, na teret obaveza za učešće u dobiti (duguje), što je tako i u narednim godinama iskazivano kroz finansijske izvještaje. U 2011. godini smo knjižili ispravku greške na sljedeći način: akumulirana dobit (duguje) / obaveze za učešće u dobiti (potražuje). Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, na obrascu Izvještaja o promjenama u kapitalu tih 14.000 KM smo prikazali u koloni efekti ispravljanja greški, kako bi se na kraju obrasca pokazala stvarna vrijednost kapitala kao i u glavnoj knjizi. Da li je to bilo ispravno ili smo trebali to prikazati kao umanjanje akumuliranih dobiti ranijih godina?

Podijeli

You must login to add an answer.