fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Na koga se odnosi NOVA Uredba o naknadama troškova za službena putovanja?

Nakon što je objavljena Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine FBiH, broj 44/16 od 08.6.2016. godine), pojavile su se određene nejasnoće u vezi sa primjenom Uredbe, odnosno pojavilo se pitanje: „Na koga se Uredba odnosi?“.

Odgovor: Ureda se odnosi na sve poslodavce.

Tekst Uredbe spominje isključivo državne službenike u federalnim organima državne službe. Međutim, u drugim zakonskim i podzakonskim aktima propisano je da se Uredba odnosi na sve obveznike (poslodavce).

U članu 23. Općeg kolektivnog ugovora za područje FBiH, navodi se da zaposleniku pripada pravo na plaćene troškove prilikom službenog putovanja (dnevnica), te da će se visina dnevnice i način plaćanja ostalih putnih troškova utvrdit kolektivnim ugovorima područja djelatnosti, a na osnovu propisa koje donese Vlada Federacije Bosne i HercegovineKomentar: Jedini propis koji je donijela Vlada FBiH jeste Uredba o naknadama troškova za službena putovanja.

Nadalje, u skladu sa članom 14. stav 1) tačka a) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju su naknade troškova službenog putovanja koje obuhvataju: naknadu za smještaj, ishranu i prijevozne i druge troškove utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 9/11 i 80/11) i posebnom Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja u inostranstvo koju donosi Vlada Federacije. Nadalje, u istom stavu navodi se da neoporezivi iznos naknade troškova službenog putovanja, utvrđen spomenutim propisima za budžetske korisnike, važi i za druge porezne obveznike.

Uredba koja se navodi u članu 14. Pravilnika, predstavlja „staru“ Uredbu koja je stavljena van snage „novom“ Uredom iz „Službenih novina FBiH“, broj 44/16. Uskoro se očekuje izmjena Pravilnika, koji će zamijeniti (tekstualno) broj „Službenih novina FBiH“ i tako pozvati se na „novu“ Uredbu.

Nova „uredba“ stupa na snagu 16.6.2016. godine.

Uredbu možete preuzeti na ovom LINKU.

feb.ba

Related Posts