fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2016.

U “Službenom glasniku BiH”, broj 94/15 od 08.12.2015. godine, objavljena je ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I IZNOS AKCIZE NA DUHAN ZA PUŠENJE ZA 2016. godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji će se primjenjivati od 01.01.2016. godine.

Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine. Danom početka primjene ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 80/14).

Tekst odluke možete pronaći na našem portalu.

Related Posts