Po osnovu ugovora o privatizaciji, preduzeće A je unijelo opremu u preduzeće B. Oprema je u preduzeću B knjižena na investicije u toku i nikad nije aktivirana, jer je u međuvremenu promijenjena poslovna politika firme. Da li preduzeće B smije prodati ovu opremu koja nije aktivirana, po kojoj cijeni i kakve su porezne obaveze? (Oprema je unesena još 2005. godine, nisu poznati podaci da li je izvršena uplata poreza na promet, eventualno carine, niti se može doći do faktura iz preduzeća A o pomenutoj opremi.)

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.