Nadzorni odbor društva sa ograničenom odgovornošću (sa 100% privatnim kapitalom podijeljenim na 128 udjeličara) je donio odluku o prodaji nekretnine koja je u vlasništvu društva. Na koji način i kojom metodom treba da izvršimo prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine i odabir najpovoljnijeg ponuđača kako bi ispoštovali zakonsku proceduru i princip transparentnosti? Koji propisi to regulišu?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.