Sa zaposlenikom koji je radio u društvu neprekidno 7 godina raskinut je ugovor o radu na temelju sporazuma o prelasku u drugo privredno društvo. Društvo je donijelo odluku o isplati otpremnine zaposleniku u iznosu od dvanaest prosječnih mjesečnih plaća zaposlenika ostvarenih u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Isplata otpremnine će se vršiti tromjesečno (30.9.2009., 30.12.2009. i 30.6.2010.). Isplatu otpremnina u 2009. godini smo izvršili uz obračun svih poreza i doprinosa.

Sada trebamo isplatiti obavezu s 31.3.2010. godine. Imajući u vidu izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, naše pitanje glasi možemo li ovu isplatu podvesti pod član 3. točku h) Pravilnika o porezu na dohodak, obzirom da se otpremnina isplaćuje na temelju odluke, a po sporazumu s zaposlenikom o prestanku radnog odnosa?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.