• 0

Da li se uplata pologa i izdavanje vouchera smatra avansom u smislu Zakona o PDV-u ili oporezivi promet nastaje tek u momentu zamjene vouchera za robu?

Podijeli
  1. Prema propisima o PDV-u, naplata unaprijed se tretira kao avans i prema članu 17. Zakona, PDV obveznik je dužan da u slučaju takve naplate izda avansnu PDV fakturu. U slučaju naplate na ime vouchera, također, bi se smatralo da je plaćanje, tj. naplata dijelom izvršena unaprijed (naplatom pologa – vouchera) i, mada će se stvarni promet desiti tek nekad kasnije, smatralo bi se da je već u momentu naplate pologa – vouchera nastala i obaveza obračunavanja PDV-a i već tada postoji obaveza izdavanja avansne PDV fakture, pri čemu se iznos PDV-a sadržan u toj naplati utvrđuje preračunatom stopom (14,5299%).
    Nakon što dođe do stvarne isporuke dobara ili pružanja usluga (tj. kada donositelj iskoristi voucher) izdaće se “prava” PDV faktura (na punu vrijednost prodaje, sa “punim” PDV-om), kao i storniranje ranije avansne fakture (u vrijednosti iskorištenog vouchera, uz storniranje pripadajućeg iznosa obaveza za PDV koji se utvrđuje preračunatom stopom).

    • 0
Ostavite odgovor

Ostavite odgovor

Pregledajte