• 0

U vezi sa potraživanjima javnog komunalnog preduzeća za utrošenu vodu čiji je rok naplate zastario i nisu se mogla ni sudski naplatiti, postavljena su sljedeća pitanja:

  • Da li se navedena potraživanja mogu i dalje voditi u tom obliku ili ih treba otpisati kao nenaplativa i preknjižiti na druga konta?
  • Da li je revizija u svom nalazu bila dužna dati prijedlog kako postupiti s tim potraživanjima?
  • Koji računovodstveni standard tretira nenaplativa potraživanja i koji propis reguliše isknjižavanje zastarjelih ili spornih potraživanja?
  • Da li za “skidanje” sa računa ovih potraživanja mora postojati inicijativa kupca ili to treba učiniti sâm isporučilac vode, tj. komunalno preduzeće?
Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.