Da li popisna komisija (s obzirom na to da je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH propisano da se izvještaj o obavljenom popisu razmatra na nadležnom tijelu i usvaja najkasnije do 15. januara naredne za prethodnu godinu) ima obavezu evidentiranja (popisa) faktura koje se prime nakon 15. 01. (i koje se knjiže pod 31. 12.) i ukoliko ima, takvu obavezu na koji način će izvršiti taj popis i kako će se to odraziti na konačni izvještaj o popisu (ukoliko nema, podaci iz popisa neće odgovarati podacima iz godišnjeg izvještaja)?!

Podijeli

You must login to add an answer.