Da li se usaglašavanje potraživanja i obaveza,u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FederacijiBiH, umjesto sa 31. 12., može izvršiti sa 30. 11.?

Podijeli

You must login to add an answer.