Zaposlenik pravne osobe u Federaciji BiH ima prebivalište u Republici Srpskoj, odnosno na području Republike Srpske živi i boravi, a svaki dan dolazi na posao u Federaciju BiH, te temeljem toga ima i status nerezidenta u Federaciji BiH. Ima li nerezident Federacije BiH iz Republike Srpske pravo na lični odbitak iz člana 24. Zakona o porezu na dohodak kod utvrđivanja akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti?

Podijeli

You must login to add an answer.