Fizička osoba je temeljem ugovora o zajmu dala pravnoj osobi ugovoreni iznos zajma kojeg je uplatila na žiro račun pravne osobe. Ugovorom je precizirana visina kamate, razdoblje otplate zajma i svi drugi bitni elementi tog ugovora. Postavlja se pitanje da li pravna osoba može plaćanje (vraćanje) anuiteta (glavnica plus kamate), odnosno rata zajma vršiti gotovinski putem blagajne poduzeća ili se plaćanje anuiteta zajma mora vršiti bezgotovinski (žiralno)?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.