Kako masovno fakturisanje tipskih usluga evidentirati putem fiskalnog uređaja, kao i sitauacije u kojima ne postoji direktan kontakt davaoca i primaoca usluge?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.