• 0

Prodajemo kotlove za centralno grijanje sa garancijom na period od dvije godine. Servis se ponekad odnosi samo na usluge (bez zamjene dijelova), a ponekad se ugrađuju i dijelovi. Kakav je PDV tretman servisa u obje navedene situacije i da li je on i za zanatske radnje isti kao i za pravna lica?

Podijeli
  1. Zakon o PDV-u i Pravilnik o njegovoj primjeni nisu izričito predvidjeli oslobađanje od plaćanja PDV-a za popravku ili zamjenu dobara koji se obavi u garantnom roku. Iz tog razloga, obveznici koji su vršili popravku ili zamjenu rezervnih dijelova su, u prvih par godina primjene propisa o PDV-u u BiH, obračunavali PDV i na te usluge, odnosno isporuke. Međutim, od 13. 11. 2007. godine na snazi je zvanično (UIO) Obavještenje o zamjeni rezervnih dijelova u garantnom roku, broj: 04 17-3931/07, kojim se zamjena rezervnih dijelova u garantnom roku ne smatra oporezivim prometom. Prema tome, na zamijenjene rezervne dijelove, kao i usluge popravke u garantnom roku, vi niste u obavezi obračunavati PDV. To se odnosi kako na pravna lica tako i na fizička lica (zanatske radnje). Određen problem u ovom pogledu predstavlja nedostupnost kako navedenog tako i drugih obavještenja koje UIO izda, ali ih ne objavi na svojoj web stranici, pa obveznici često ostanu neinformisani o PDV tretmanu određenih poslovnih događaja.

    • 0
Ostavite odgovor

Ostavite odgovor

Pregledajte