• 0

U Zakonu o porezu na dobit se kaže da se na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju otpisana potraživanja koja su starija od 12 mjeseci, ali ukoliko su utužena. Na vašim seminarima je rečeno da ne mo- raju biti utužena, nego da je dovoljno da su starija od 12 mjeseci pa da budu priznata kao rashod. Gdje ste našli uporište za takvo mišljenje?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.