U Zakonu o porezu na dobit se kaže da se na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju otpisana potraživanja koja su starija od 12 mjeseci, ali ukoliko su utužena. Na vašim seminarima je rečeno da ne mo- raju biti utužena, nego da je dovoljno da su starija od 12 mjeseci pa da budu priznata kao rashod. Gdje ste našli uporište za takvo mišljenje?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.