Discy Latest Pitanja

Da li popisna komisija (s obzirom na to da je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH propisano da se izvještaj o obavljenom popisu razmatra na nadležnom tijelu i usvaja najkasnije do 15. januara naredne za prethodnu godinu) ima obavezu ...

Firma koja se bavi kartičarskim poslovanjemi koja je registrovana pod šifrom 65.230 – Ostalo finansijskoposredovanje od početka poslovanja (2005.) primjenjuje kontni okvir za privredne subjekte. Da li se ta firma, sa stanovišta primjene kontnog okvira, treba i dalje tretirati kao ...

Pošto je ranijim izmjenama i dopunama propisa o porezu na dohodak dozvoljeno elektronsko vođenje evidencija o potraživanjima i obavezama obrtnika, da li se pod tim misli vođenje analitički ili vođenje te evidencije u njenom presliku – kopiji u elektronskom obliku? ...

Po kojim propisima udruženja građana vode svoje poslovne knjige i podnose svoje godišnje obračune? Osim toga, ukoliko se udruženje nije na vrijeme fiskalizovalo, da li se, kada se fiskalizuje, kroz fiskalni uređaj mora evidentirati i prethodni promet (od trenutka kada ...