Inofirma A je 70%-tni vlasnik domaće firme B, a firma B je vlasnik druge domaće firme C. Suvlasnik firme B je firma D, čiji je vlasnik fizičko lice. Dana 21. 12. 2011. godine firma A prodaje svoj udio u firmi B dotadašnjem suvlasniku, firmi D. Do sada, konsolidacija je rađena u firmi A u inostranstvu. Da li firma B, nakon navedene promjene, mora uraditi konsolidaciju za firme B i C za 2011. godinu ?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.