Javno komunalno preduzeće fakturiše stanovništvu usluge prikupljanja i odvoza otpada i na te iznose obračunava i PDV. S obzirom na to da su se troškovi odvoza i dovoza otpada povećali u značajnom iznosu, a da se cijene prema stanovništvu nisu povećale, općina (kao naš osnivač) nam plaća određeni iznos na ime pokrića tih naših troškova, na osnovu faktura koje joj ispostavljamo, takođe sa obračunatim PDV-om. Međutim, općina nam je naknadno uputila zahtjev da više ne ispostavljamo te fakture, nego da nam općina sama na osnovu svojih odluka uplaćuje subvenciju na ime pokrića dijela naših troškova. Da li smo i na sredstva koja primimo na osnovu tih odluka općine dužni obračunati i platiti PDV?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.