• 0

Naša firma se, između ostalog, bavi i uslugama dispečerstva, koje namjeravamo u potpunosti pružati firmi iz SAD-a, koja će plaćati naknadu za posao po sklopljenom ugovoru. Usluga bi se pružala putem Interneta i servera koji je u SAD-u i kojim bi se pratili njihovi kamioni koji vrše transport robe po cijelom SAD-u i nalazile ture za prevoz za tu firmu. Da li su ovakve usluge oslobođene od PDV-a, odnosno da li na izlaznim fakturama klijentu u SAD-u trebamo obračunati PDV po stopi 0%? Također, kako se 100% posla obavlja u SAD-u putem Interneta, da li bi to značilo da smo izvoznici u smislu propisa o porezu na dobit, odnosno da po ovom osnovu možemo biti oslobođeni poreza na dobit?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.