Naša firma se, između ostalog, bavi i uslugama dispečerstva, koje namjeravamo u potpunosti pružati firmi iz SAD-a, koja će plaćati naknadu za posao po sklopljenom ugovoru. Usluga bi se pružala putem Interneta i servera koji je u SAD-u i kojim bi se pratili njihovi kamioni koji vrše transport robe po cijelom SAD-u i nalazile ture za prevoz za tu firmu. Da li su ovakve usluge oslobođene od PDV-a, odnosno da li na izlaznim fakturama klijentu u SAD-u trebamo obračunati PDV po stopi 0%? Također, kako se 100% posla obavlja u SAD-u putem Interneta, da li bi to značilo da smo izvoznici u smislu propisa o porezu na dobit, odnosno da po ovom osnovu možemo biti oslobođeni poreza na dobit?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.