Preduzeća u Brčko distriktu u svojim poslovnim knjigama nemaju evidentirano Zemljište kao osnovno materijalno sredstvo, sto je bila odluka supervizora iz 2001 godine, kako bi se navodno spriječile malverzacije prilikom procesa privatizacije, nego je receno da se to zemljište tretira kao Pravo građenja. S obzirom da je preduzeće X odlučilo da proda zemljište (pravo građenja) moralo je to unijeti u svoje poslovne knjige. Pravo građenja je unešeno kao nematreijalna imovina po tržišnoj cijeni u tom trenutku u Aktivi, a kontra stav su ostale revarolizacione rezerve u Pasivi. S obzirom da na tom zemljištu (pravu građenja) se nalaze građevinski objekti izgrađeni u periodu od 1970-1984. Godine, koji su takođe namijenjeni prodaji, a koji se još uvijek koriste, zamolila bi te za mišljenje kakav bi tretman bio prodaje prava građenja (zemljišta) na kojem se nalaze predmetni objekti sa stanovišta PDV-a, tj. da li smo u obavezi zaračunavati izlazni PDV na fakturama prilikom prodaje, s obzirom da je promet nekretnina u ovom slučaju neoporeziv jer se ne radi o novoizgrađenim objektima?

Podijeli

You must login to add an answer.