• 0

Čime je regulisano da se računi za prodane robe i usluge moraju zaokružiti na decimalni apoen plativ u BiH (tj. na 5 i 10 feninga), odnosno da se račun za uslugu koji iznosi npr. 30,32 KM treba zaokružiti na 30,30 KM ili 30,35 KM?

Podijeli

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.