Čime je regulisano da se računi za prodane robe i usluge moraju zaokružiti na decimalni apoen plativ u BiH (tj. na 5 i 10 feninga), odnosno da se račun za uslugu koji iznosi npr. 30,32 KM treba zaokružiti na 30,30 KM ili 30,35 KM?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.