• 0

U slučaju kada u otvorenom postupku nabavke roba, a u namjeri zaključenja okvirnog sporazuma, dobijemo ponudu koja je znatno niža u odnosu na budžet, odnosno maksimalnu količinsku specifikaciju (jer su ponuđene cijene duplo niže u odnosu na prošlogodišnju vrijednost), na koju vrijednost da zaključimo ugovor?

Podijeli
  1. Ugovor se zaključuje na iznos iz odluke o izboru najuspješnijeg ponuđača koja se donosi po okončanju postupka javne nabavke. Ukoliko se, za dati ugovor, dostavljene ponude pokažu neprirodno niskim u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmet ugovora (neprirodno niske ponude), u skladu sa članom 36. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ će od ponuđača zahtijevati da opravda ponuđenu cijenu, u pisanoj formi u kojoj dotični ponuđač treba pružiti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene i kalkulacije. Pri tome, ukoliko ponuđač ugovornom organu ne pruži
    zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu.

    • 0
Ostavite odgovor

Ostavite odgovor

Pregledajte