Iz blagajne su vršene pozajmice vlasniku društva u više navrata, na osnovu ugovora. Na njih se obračunavala važeća kamata. Dugovanja vlasnika po osnovu tih pozajmica se planiraju kompenzirati sa dijelom ostvarene dobiti koja mu se planira isplatiti. Postoje li zakonske ili računovodstvene prepreke za ovakvu kompenzaciju i, ako postoje, kako ih premostiti?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.