Firma iz BiH je uvezla robu iz inostranstva.
Špediterska firma je izvršila transport i carinski postupak, a prva firma je platila carinu i PDV, koji je evidentiran u KUF i priznat kao pretporez. Prilikom preuzimanja robe od špeditera, ustanovljeno je oštećenje, pa je od njega tražena nadoknada štete, i to u visini nabavne vrijednosti (fakturna + carina) + PDV plaćen pri uvozu.
Da li firma – uvoznik može idati takav dokument – knjižno terećenje za oštećenu robu bez PDV-a (a sama je koristila odbitak ulaznog poreza i to tako evidentirala) ili to i nije oporezivo po članu 3. Zakona o PDV?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.