Ranije smo fakturisali kupcu (PDV obavezniku) frakcije, uz priložene ateste o kvalitetu. Kupac je dio isporučene količine potrošio, a dio nije jer osporava kvalitet. Za ostatak nepotrošenog materijala kupac nam sada nudi sljedeće opcije: 1) da reklamira i fizički vrati materijal ili 2) da mi umanjimo cijenu za taj dio materijala koji reklamira.
Koji su mjerodavni dokumenti i kakav je PDV tretman po tom pitanju?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.