Fizička osoba je vlasnik d.o.o. koje se bavi hotelskom djelatnošću. Vlasnik nekretnine – hotela u gruntu je ta fizička osoba (vlasnik preduzeća). Ta fizička osoba želi tu nekretninu (hotel) unijeti u kapital poduzeća. Postoji li obveza plaćanja 5% poreza na promet nekretnina?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.