Radim u jednoj javnoj ustanovi. Uz rad sam se i školovao te završio viši stupanj školske spreme od spreme koju sam imao i s kojom sam radio na tom radnom mjestu. Jesam li dužan obaviti pripravnički staž u zanimanju za koji sam stekao viši stupanj školske spreme?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.