Temeljem Ugovora o djelu angažirani su radnici iz RS‐a, a pravna osoba koja ih je angažirala je iz Federacije BiH. Interesira nas koje propise (FBiH ili RS‐a) treba primijeniti prilikom isplate naknade za izvršene poslove i jesmo li bili dužni dostaviti Poreznoj upravi specifikaciju o izvršenoj uplati i INFO‐1?

Podijeli

1 Odgovor

Žao nam je, nemate dozvolu da vidite ovoj odgovor. Registruj te se.

You must login to add an answer.