Strana firma je dobila posao u BiH i obavlja ga preko poreznog zastupnika. Izvođač iz BiH je izvršio određene radove za tu stranu firmu i PDV je plaćen u posebnoj shemi od poreznog zastupnika. Sve se odvijalo u BiH, a fakturisanje i plaćanje su izvršeni direktno iz inostranstva u eurima i na devizni račun. Da li se ovo može smatrati prihodom od izvoza u smislu Zakona o porezu na dobit?

Podijeli

You must login to add an answer.