Osnivač d.o.o. je nerezident (državljanin Italije), a direktor je državljanin BiH. Djelatnost ovog preduzeća je posredovanje, odnosno preduzeće kupuje robu u Italiji i prodaje je u Njemačkoj, bez ulaska i izlaska robe u BiH. Kakav je tretman ovakve djelatnosti sa aspekta Zakona o PDV i Zakona o porezu na dobit? Da li se ovo može smatrati izvozom u smislu oslobađanja od poreza na dobit?

Podijeli

You must login to add an answer.