fbpx

Registrujte se

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku

Izgubili ste lozinku? Unesite svoju adresu e-pošte. Dobit ćete vezu i stvorit ćete novu lozinku putem e-pošte.


You must login to ask question.

Uplate doprinosa za socijalno osiguranje građani mogu provjeriti u poreznim ispostavama

Uplate doprinosa za socijalno osiguranje građani mogu provjeriti u poreznim ispostavama

Porezna uprava Federacije BiH obavještava osigurana lica – subjekte upisa u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa da u poreznim ispostavama mogu izvršiti provjeru uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti koje je poslodavac obveznik uplate doprinosa dužan uplatiti prilikom isplate plaće.

Na zahtjev osiguranih lica – zaposlenika Porezna uprava Federacije BiH izdat će uvjerenje o uplaćenim doprinosima.

Sve informacije i saznanja da poslodavci vrše isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, kao i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona  građani mogu prijaviti Poreznoj upravi Federacije BiH pozivom na besplatan broj  08 00 20 333, ili dostaviti putem e-maila: primjedbe@fpu.gov.ba.

Pojačane aktivnosti kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća provode se na području Federacije BiH, a inspekcijskim nadzorom obuhvaćeni su porezni obveznici odabrani iz baze podataka Porezne uprave FBiH koji su isplatili plaće, a nisu uplatili doprinose i onih koji nisu podnijeli specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica.

Cilj ove akcije je povećanje finansijske discipline i prikupljanje prihoda za  vanbudžetske fondove. Zbog toga se upozoravaju poslodavci koji imaju dugovanja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti da uplate svoje obaveze kako bi izbjegli izricanje novčanih sankcija i obračun zateznih kamata koje dnevno iznose 0,04%, zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda.

Porezna uprava Federacije BiH izvršit će provjere svih prijava i u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakonom o doprinosima i provest će uredske i terenske kontrole u predmetu obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća. Ukoliko se uoče i ostale nepravilnosti i nezakonitosti kod poreznih obveznika bit će izvršen cjelovit inspekcijski nadzor.

Podsjećamo, da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima propisane novčane kazne koje se kreću od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM za prekršaj ako poslodavac, ne uplati doprinose istovremeno sa isplatom plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.

Obveznik plaćanja doprinosa kaznit će se za prekršaj, počinjen prvi put, a za prekršaj počinjen drugi put, uz novčanu kaznu, može mu se izreći i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Related Posts